تبلیغات
مست نور - معرفی کتاب ذکر

 

بخش معرفی کتاب

کتاب ذکر

                                                 

 

چاپ اول - 1356
چاپ دوم و سوم - 1362، در بخش 2 از کتاب " در بهشت صوفیان "

گزیده‌ای از این رساله ( به نقل از چاپ اول، صفحات 31 و 32 ) :
"
ذکر نتیجه محبت حق است و بذر محبت را حق در دل صوفیان می‌اندازد که ثمره آن ذکر یعنی یاد محبوب است، ... یحبهم و یحبونه ... ذکر، نوری است که از تجلی حق افروخته می‌گردد و دل‌های عارفان به دوستی صفای او جذب می‌شود. "

موضوع رساله : تعریف و معانی ذکر، آیات قرآنی درباره ذکر، آداب ذکر، اخبار مربوط به تلقین ذکر، شرایط ذکر

 

منبع: http://www.nematolahi.com