تبلیغات
مست نور - معرفی کتاب زنان صوفی

 

                

                                                                                                      

 

گزیده‌ای از پیشگفتار به قلم مؤلف :
     " بارها از این فقیر پرسیده‌اند که در تصوف تفاوت میان زن و مرد چیست و آیا زنانی در تصوف بوده‌اند که به درجه انسان‌های کامل رسیده باشند؟ ... باید گفت از نظر صوفیه زنانی که در طریق حق گام بردارند همانند مردان راه‌اند یا به عبارتی دیگر : در بحر توحید جای من و تو نیست تا چه رسد به تمیز زن و مرد.
     در این دفتر برای اینکه شأن زنان را در تصوف بیشتر روشن کنیم، به شرح حال تعدادی از زنان صوفی از صدر اسلام تاکنون می‌پردازیم."

     در این کتاب قبل از شرح زندگی زنان صوفی به بحث درباره "سیر اجمالی تصوف " شامل آغاز پیدایش تصوف (شرح درباره سه گروه از مسلمانان پس از رحلت پیامبر اسلام )، تمسک صوفیه به آیات قرآن کریم جهت اثبات ادعای خود و تطور تصوف از قرن اول هجری قمری به بعد (در برگیرنده چهار دوره ) پرداخته شده است.
     در ادامه، ابتدا شرحی در زندگی و آثار، نام و کنیه، اصل و نسب، پدر، کودکی و جوانی، ازدواج، راه و روش، پیری، وفات، سخنان و حکایت‌ها، شطح، اشعار و مناجات‌های رابعه عدویه آورده شده و سپس به شرح مختصر زندگی 135 تن از دیگر مشاهیر صوفیه مانند رابعه شامی، تحفه، شمسی (ام الفقراء)، عایشه دختر امام صادق ( ع )، خواهر منصور حلاج، ... و بی‌بی حیاتی کرمانی، پرداخته شده است.

 

منبع: http://www.nematolahi.com