تبلیغات
مست نور - معرفی کتاب شبلی مست حق و مجذوب حقیقت

 

بخش معرفی کتاب

کتاب شبلی مست حق و مجذوب حقیقت

 

                                                    

چاپ اول - 1376 خورشیدی
چاپ دوم - 1383 خورشیدی

گزیده‌ای از پیشگفتار مؤلف :
     " شبلی از بزرگان طریقت در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است. از آنجا که اصلش ایرانی بود و مدتی در ایران از سوی حکومت وقت مأموریت داشت، به فلسفه و اخلاق ایرانی که وحدت وجود و عشق به حق و حقیقت و جوانمردی و شفقت به خلق بود آشنایی داشت، ... اوراق دفاتر دانایی را بشست و با تهیدستی در عین شور و مستی با پای عشق دست به دامان معشوق حقیقی زد و ماسوی‌الله را در بوته فراموشی انداخت. شبلی را سکر بر صحو غلبه داشت ... "

     این کتاب در 10 بخش تنظیم و در آن به اصل و نسب و زندگی و آثار، بزرگداشت ( سخنان بزرگان صوفیه درباره شبلی )، استادان و اصحاب و معاصران و داستان‌هایی از وی، اشعاری که درباره وی سروده‌اند، تفسیر آیاتی از قرآن مجید و احدیث نبوی، سخنان، شرح شطحیات و کلمات و حالات و رفتار، اشعار، پایان زندگی و وفات شبلی، پرداخته شده است.

 

 

منبع: http://www.nematolahi.com