تبلیغات
مست نور - معرفی کتاب پیران طریقت

 

بخش معرفی کتاب

 

کتاب پیران طریقت                 

                                                

 

چاپ اول - 1358
چاپ دوم - 1383

گزیده‌ای از پیشگفتار به قلم مؤلف :
"
سال ها بود بعضی از اخوان از فقیر می‌خواستند دفتری متضمن شرح حال پیران طریقت نعمت اللهی را تهیه و در دسترس آنان قرار دهم. اینک توفیق رفیق آمد که خلاصه‌ای از زندگی و آثار اقطاب سلسله را برای آگاهی درویشان آماده و منتشر سازم.

در این کتاب به شرح مختصر زندگی و نقل سخنانی از پیران طریقت از حضرت علی ( ع ) تا جناب مونسعلیشاه ( قدس سرّه ) به ترتیبی که نام ایشان در سلسله فقر نعمت اللهی آمده، پرداخته شده است

 

منبع:http://www.nematolahi.com