تبلیغات
مست نور - معرفی کتاب پیران خراسان

 

بخش معرفی کتاب

 

کتاب پیران خراسان

                                                                 

 

این مجموعه که در بر گیرنده شرح زندگانی و احوال 37 تن از پیران خراسان می‌باشد، در 6 دفتر تألیف و منتشر گردیده‌است :
دفتر اول - ابوالحسن نوری بغوی خراسانی
مؤلف در پیشگفتار این دفتر می‌نویسد : " مختصر اینکه باید گفت نوری یگانه صوفیی بود که با عشق و جذبه حق به سوی او راه بُرد و در وجد و سماع به کوی او جان باخت " .


دفتر دوم - ابوعلی سندی، ابوتراب نخشبی، محمدبن‌علی ترمذی، ابوبکر وراق، ابوعلی جوزجانی، و ابوحمزه خراسانی
مؤلف در پیشگفتار این دفتر می‌نویسد : " از آنجا که مرکز تصوف ایران در خراسان بزرگ به ویژه نواحی شمال و نیشابور بوده‌است و نام بسیاری از پیشقدمان این مکتب انسانیت بجز بایزید و خرقانی و ابوسعید و عطار از یادها رفته بود، بر آن شدم که شرح حالی از پیران پیش‌کسوت طریقت جمع آوری کنم تا ایرانیان شأن و مرتبه فرهنگ خود را بیشتر و بهتر بدانند ... "


دفتر سوم - ابوحفض حداد، ابن مسروق، ابوالقاسم نصرآبادی، حمدون قصار، عبدالله منازل، ابومحمد مرتعش
مؤلف در پیشگفتار این دفتر می‌نویسد : " تمام سعی و کوشش پیران دل آگاه و نام آوران تاریخ تصوف و عرفان آن بوده‌است که با توجه به مکان و زمان و شرایط حاکم بر جامعه، اصول اساسی تصوف ایرانی را به هر صورت که میسر باشد زنده نگاه دارند و شیوه کار و زیربنای تفکر عارفانه ایرانیان باستان را ولو در قالبی تازه به علاقمندان و پیروان خود بیاموزند. بدیهی است در طریقت عارفانه و راه و روش مکتب عشق و محبت عاشقانه ایرانی راز و رمزهایی هم نهفته است که اهل دل را با آن آشنایی است و بسیار کسان به زعم خود از آن برداشت هایی داشته‌اند که چندان بیراه هم نبوده‌است .... "


دفتر چهارم - ابوعثمان حیری، ابوعلی دقاق، ابوعلی ثقفی، ابوعمرو زجاجی، ابوعبدالله تروغبدی، عبدالله رازی
مؤلف در پیشگفتار این دفتر می‌نویسد : " در قرن‌های اولیه بعد از اسلام هر کدام از پیران ایرانی که به دیار عرب می‌رسیدند بیشتر سه پرسش از ایشان مطرح می‌شد که عرب تا حدی به آن پرسش‌ها ناآشنا بود :
یکی : جوانمردی و فتوت چیست؟ دوم : صوفی کیست؟ سوم : عشق و محبت حق چگونه است؟ سه اصلی که اساس فرهنگ خسروانی بود و در اسلام به نام تصوف شکل گرفت و پاسخ به این پرسش ها بیان فرهنگ اصیل ایرانی را در بر داشت ....."


دفتر پنجم - ابوبکر واسطی
ابوبکر واسطی را باید امام اهل تصوف نامید، زیرا مجاهداتی که در طریقت داشت کسی را نبود و در توحید پیری عارف‌تر از او در ولایت خراسان پیدا نشد. سخن او بالاتر از فهم مردم زمان خود بود، همین بس که روزبهان در تعریف او می‌گوید : در مناهج اسرار و سبل انوار چنان عیاری کس ندیده‌است ......"


دفتر ششم - محفوظ‌بن محمود، محمد علیان نسوی، ابوالعباس سیاری، ابوالحسن بوشنجی، علی‌بن بندار صیرفی، ابوعمرو نجید، ابوالقاسم جعفربن احمد مقرئ، لقمان سرخسی، پیرابوالفضل حسن سرخسی، ابوالعباس قصاب آملی، ابوالقاسم گرگانی، معشوق طوسی، ابوعلی فارمدی، ابوبکربن عبدالله نساج، ابوعلی سیاه، ابوالفضل محمدبن حسن ختلی،عباسه طوسی
مؤلف در پیشگفتار می‌نویسد : " لازم به ذکر است که این مجموعه نمودار مشتی از خروار نام آوران پیران آن سامان بود ... باشد که جوانان ما شأن و مرتبه بزرگان خود را بهتر بدانند و خراسان بزرگ را که مرکز تمدن کهنسال ایران بوده بیشتر بشناسند. "

 

منبع:http://www.nematolahi.com