تبلیغات
مست نور - معرفی کتاب پیران بلخ

 

بخش معرفی کتاب

 

پیران بلخ

                                                          

 

گزیده‌ای از پیشگفتار به قلم مؤلف :
" سال ها در فکر آن بودم که شرح زندگی ابراهیم ادهم را جمع آوری کنم، زیرا وی کسی بود که آیین جوانمردی و فتوت را از خراسان بزرگ به شام و عربستان برد و این اخلاق انسانی را در میان صوفیان آن عصر رواج داد ...
در پایان بر آن شدم تا کتاب حاضر را به نام پیران بلخ ... منتشر سازم تا ایرانیان پیشگامان بزرگ صوفیه را بهتر بشناسند، و نیز بدانند که خاستگاه تصوف و عرفان دنیا از خراسان بزرگ بوده، و این مکتب انسانی ایرانی است ...
باشد که ملت ایران قدر شأن و مرتبه فرهنگ و ادب خود را بیشتر بدانند و راه و رسم آنان را اختیار کنند، تا این چراغ محبت انسانی روز به روز روشن‌تر گردد. "

این کتاب در 5 بخش تنظیم شده‌است :
بخش اول - ابراهیم ادهم ( ابواسحاق ابراهیم ادهم )
بخش دوم - شفیق بلخی ( شفیق بن ابراهیم )
بخش سوم - حاتم اصم ( حاتم بن عنوان )
بخش چهارم - احمد خضرویه ( ابو حامد احمد بن خضر )
بخش پنجم - محمد بن فضل بلخی ( ابو عبدالله محمد بن فضل )

 

منبع:http://www.nematolahi.com