تبلیغات
مست نور - معرفی رساله ی عشق

بخش معرفی کتاب

 

رساله ی عشق,سال انتشار 1354

                                                                 

این رساله در کتاب "در خرابات" نیز به چاپ رسیده‌است.

     مؤلف (حضرت دکتر جواد نوربخش) در صفحات ابتدایی این رساله می‌نویسد : " تصوف گام برداشتن به سوی حق است با پای عشق و محبت." و "عشق نتیجه محبت حق است و محبت صفت حق، اما در حقیقت محبت صفت ارادت حق است که از صفات ذات می‌باشد.......چون به اخص تعلق گیرد، آن را نعمت گویند......."

     موضوع رساله : تعریف عشق، اشتقاق و معنی کلمه عشق، عشق از نظر اسلام، عشق حقیقی و مجازی، عقل و عشق، عشق نزد غربی ها، و ...

 

منبع:http://www.nematolahi.com