تبلیغات
مست نور - معرفی کتاب کشکول نور

 

بخش معرفی کتاب

کتاب کشکول نور

                                                      

 

چاپ اول - 1380
چاپ سوم - 1385

گزیده‌ای از پیشگفتار به قلم مؤلف :
"
طی سالها که سخنان پیران طریقت را مطالعه می‌کردم، هر زمان بیانی جالب به نظرم می‌رسید یادداشت می‌شد. چند ماه پیش بر آن شدم که نوشته ها را جمع‌آوری و زیر عنوان کشکول نور منتشر سازم.
اینک در چاپ جدید کشکول نور با اصطلاحاتی که بر آن افزودم، می‌توان آن را مکمل فرهنگ نوربخش به شمار آورد.
محبّی صادق که با شوق و ذوق به کارهای خانقاه می‌پردازد مرا یادآور شد که برای هر عنوانی، نظر خود را نیز بازگو کنم. این کار هم انجام شد و زیر تعاریف خود را با ستاره مشخص ساختم و پس از آن تعریف‌های بزرگان را آوردم. باشد که مورد توجه صاحب‌نظران قرار گیرد. "

در این کتاب تعابیر بزرگان صوفیه به همراه نظرات مؤلف بر 160 عنوان (در چاپ سوم)، به ترتیب حروف الفباء به چاپ رسیده‌است.

 

منبع:http://www.nematolahi.com