تبلیغات
مست نور - معرفی کتاب بایزید بسطامی

 

بخش معرفی کتاب

 

کتاب بایزید بسطامی

                                                

 

چاپ اول - 1373
چاپ دوم - 1380

گزیده‌ای از پیشگفتار به قلم مؤلف :
"
بایزید بسطامی که به حق او را باید سلطان العارفین گفت، یکی از پیشتازان مکتب تصوف و عرفان است. او در حالی که از توحید سخن می گوید، با مطرح ساختن عشق الهی مردم را به محبت به دیگران و دوست داشتن همه آفریدگان خدا تشویق می‌کند."

این کتاب در 11 بخش تنظیم، و در آن به نام و نسب، کودکی، دانش اندوزی و طلب بایزید، استادان و مریدان، مشایخ معاصر بایزید که با وی در ارتباط بوده‌اند، وفات، تعدد بایزید و شجره نامه او، ابوموسی، سلسله طیفوریه، حالات و داستان های بایزید، غرایب حالات و شطحیات، داستان ها و سخنان مشایخ صوفیه در بزرگداشت و تعریف وی، اشعاری که درباره وی گفته‌اند و سخنان او، پرداخته شده است.
چهار تصویر از آرامگاه و مسجد بایزید و یک تصویر نقاشی با عنوان " بایزید و طشت خاکستر " نیز در این کتاب به چاپ رسیده‌است.

 

منبع:http://www.nematolahi.com